Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/06/2014 (извънредно заседание, 14:00)  1. Решение по предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Президента на Република България на 30 януари 2014 г. (продължение) и по предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 10 март 2014 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания