Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/10/2014 - 31/10/2014 1. Проект на решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси (Вносители: Димитър Главчев и група народни представители, 28.10.2014 г.).
 2. Проект на решение за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси (Вносители: Димитър Главчев и група народни представители, 28.10.2014 г.).
 3. Изслушване на заместник министър-председателя по икономическата политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране относно готовността на Министерство на регионалното развитие и на Агенция „Пътна инфраструктура“ за предстоящия зимен сезон и предприетите действия за осигуряване на координация и готовност за поддържането и почистването на пътищата от републиканската пътна мрежа, с оглед осигуряване на безопасност на движението и недопускане на затруднения за гражданите на Република България, както и да се изяснят причините, довели до липса на финансов ресурс за подготовка на републиканските пътища за зимния сезон (Вносител: Лиляна Павлова, 28.10.2014 г.).
 4. Изслушване на министъра на здравеопазването относно проблеми с изпълнението на задължителния имунизационен календар по Наредба № 15 на Министерство на здравеопазването (Вносител: Десислава Атанасова, 28.10.2014 г.).
 5. Изслушване на заместник министър-председателя и министър на правосъдието и на министъра на вътрешните работи относно предприетите мерки от страна на Министерския съвет по проблемите със засилващия се миграционен натиск към България (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 28.10.2014 г.)- точка първа за четвъртък, 30.10.2014 г.
 6. Изслушване на министъра на околната среда и водите на Република България относно Решение № 28 – ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок „1-11 Вранино” (Вносител: Калина Балабанова, 28.10.2014 г.) - точка втора за четвъртък, 30.10.2014 г.
 7. Изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма относно сделката с германската частна компания „Кльостерс” („Кльостерс Бетайлигунгсгезелшафт МБХ”), представлявана у нас чрез дружеството с ограничена отговорност „Цемеко”. Изслушването е във връзка с Решение на Министерски съвет от 2.10.2014 г. да компенсира щета за над 4 млн. евро по нереализиран проект. (Вносител: Станислав Станилов, 28.10.2014 г.) - точка трета за четвъртък, 30.10.2014 г.
 8. Доклад на Временната комисия по бюджет и финанси по Доклад на Българската народна банка относно събитията и предприетите действия, свързани с „Корпоративна търговска банка“ АД и ТБ „Виктория“ ЕАД – точка първа за петък, 31.10.2014 г.
 9. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания