Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/11/2014 - 07/11/2014  1. Изслушване на министъра на околната среда и водите на Република България относно Решение № 28 – ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок „1-11 Вранино” (Вносител: Калина Балабанова, 28.10.2014 г.) – продължение.
  2. Изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма относно сделката с германската частна компания „Кльостерс” („Кльостерс Бетайлигунгсгезелшафт МБХ”), представлявана у нас чрез дружеството с ограничена отговорност „Цемеко”. Изслушването е във връзка с Решение на Министерски съвет от 2.10.2014 г. да компенсира щета за над 4 млн. евро по нереализиран проект (Вносител: Станислав Станилов, 28.10.2014 г.).
  3. Парламентарен контрол по чл. 102 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 5.11.2014 г., от 12.30 ч.).
  4. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - точка първа за четвъртък, 6.11.2014 г.
  5. Избиране на министър-председател на Република България.
  6. Приемане на структура на Министерския съвет.
  7. Избиране на Министерски съвет на Република България.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания