Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/11/2014 - 07/11/2014  1. Изслушване на министъра на околната среда и водите на Република България относно Решение № 28 – ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок „1-11 Вранино” (Вносител: Калина Балабанова, 28.10.2014 г.) – продължение.
  2. Изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма относно сделката с германската частна компания „Кльостерс” („Кльостерс Бетайлигунгсгезелшафт МБХ”), представлявана у нас чрез дружеството с ограничена отговорност „Цемеко”. Изслушването е във връзка с Решение на Министерски съвет от 2.10.2014 г. да компенсира щета за над 4 млн. евро по нереализиран проект (Вносител: Станислав Станилов, 28.10.2014 г.).
  3. Парламентарен контрол по чл. 102 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 5.11.2014 г., от 12.30 ч.).
  4. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - точка първа за четвъртък, 6.11.2014 г.
  5. Избиране на министър-председател на Република България.
  6. Приемане на структура на Министерския съвет.
  7. Избиране на Министерски съвет на Република България.
Форма за търсене
Ключова дума