Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/11/2014 - 14/11/2014 1. Прекратяване на пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Красимир Ципов).
 2. Промени в съставите на временни комисии на Народното събрание (Вносители: Димитър Главчев и Менда Стоянова, 11.11.2014 г.).
 3. Прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ (Подадена оставка от Николай Попов, 11.11.2014 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България и на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2014 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт, подписана във Флоренция на 19 април 1972 г., изменена с Конвенцията за ревизия от 18 юни 1992 г. (Вносител: Министерски съвет, 3.11.2014 г.).
 6. Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2013 г. (Вносител: Висш съдебен съвет, 29.10.2014 г.).
 7. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2013 г. (Вносител: Висш съдебен съвет, 3.11.2014 г.).
 8. Изслушване на министъра на вътрешните работи Веселин Вучков във връзка с откраднатото тефтерче на Филип Златанов (Вносители: Десислав Чуколов и група народни представители, 12.11.2014 г.).
 9. Попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси (Вносител: Михо Михов, 12.11.2014 г.).
 10. Прекратяване правомощията на член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Подадена оставка от Орхан Исмаилов, 12.11.2014 г.).
 11. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания