Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/11/2014 - 21/11/2014  1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносител: Николай Нанков и група народни представители, 12.11.2014 г.).
  2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Министерски съвет, 11.11.2014 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Михаил Миков и група народни представители, 29.10.2014 г.).
  4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносител: Георги Кадиев, 29.10.2014 г.).
  5. Проект за решение за даване на съгласие за подготовка за поемането на външен държавен дълг (Вносител: Министерски съвет, 13.11.2014 г.).
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет, 7.11.2014 г.).
  7. Проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (Вносител: Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, 17.11.2014 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания