Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/11/2014 - 28/11/2014 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 19.11.2014 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 28.10.2014 г. Приет на първо гласуване на 18.11.2014 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 11.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 18.11.2014 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Изменение на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 6.11.2014 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 6.11.2014 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 6.11.2014 г.).
 7. Избор на постоянни комисии на Народното събрание.
 8. Изслушване на председателя на ДАНС във връзка с проведена операция на Агенцията на 25-и ноември 2014 г. в областите Пазарджик, Пловдив, Смолян и община Асеновград (закрито заседание) - точка първа за четвъртък, 27.11.2014 г.
 9. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания