Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/12/2014 - 05/12/2014  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 11.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 19.11.2014 г.).- Предложение от парламентарната група на ПП "ГЕРБ" по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
  2. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от Николай Нанков, 28.11.2014 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 11.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 19.11.2014 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 19.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 26.11.2014 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Цветомир Михов и група народни представители, 18.11.2014 г.).
  6. Приемане на Процедурни правила във връзка с Решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (Вносител: Ваня Донева - председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, 4.11.2014 г.) – точка първа за петък, 5.12.2014 г.
  7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет, 7.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 20.11.2014 г.).
  8. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 3.12.2014 г., от 12.00 ч.).
  9. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума