Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/12/2014 - 12/12/2014 1. Проект на решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (Вносител: Ваня Донева - председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, 4.11.2014 г.).
 2. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Валери Симеонов, 4.12.2014 г.; Михаил Миков, 4.12.2014 г.; Десислав Чуколов, 4.12.2014 г.; Красимир Велчев и Цвета Караянчева, 9.12.2014 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Цветомир Михов и група народни представители, 18.11.2014 г.) - продължение.
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет, 7.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 20.11.2014 г.).
 5. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисия по правни въпроси, 9.12.2014 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за собствеността (Вносител: Министерски съвет, 4.12.2014 г.) – точка първа за четвъртък, 11.12.2014 г.
 7. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014-2020 г. (СЗП)“) (Вносител: Министерски съвет, 2.12.2014 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Договора за заем между Република България и ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ (клон Лондон) и "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД - в ролята на регистратори и упълномощени водещи организатори, и "УНИКРЕДИТ БАНК" АГ (клон Лондон) - в ролята на агент - точка първа за петък, 12.12.2014 г.
 9. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания