Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/12/2014 - 19/12/2014 1. Първо гласуване на Законопроект за Сметната палата (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 8.12.2014 г.).
 2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса „Цемеко“ ООД - София, България, и на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и „Кlosters Beteiligungsgesellschaft mbH“ - Кемпен, Германия (Вносител: Министерски съвет, 11.12.2014 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за собствеността (Вносител: Министерски съвет, 4.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 11.12.2014 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносители: Петър Славов и група народни представители, 31.10.2014 г.; Цветан Цветанов и група народни представители, 12.11.2014 г.) – точка първа за четвъртък, 18.12.2014 г.
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносители: Димитър Лазаров и група народни представители, 12.12.2014 г.) – точка втора за четвъртък, 18.12.2014 г.
 6. Избор на постоянни делегации на Народното събрание в международни организации.
 7. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. (Вносител: Министерски съвет, 1.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 9.12.2014 г.) – точка първа за петък, 19.12.2014 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. (Вносител: Министерски съвет, 1.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 9.12.2014 г.) – точка втора за петък, 19.12.2014 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (Вносител: Министерски съвет, 1.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 8.12.2014 г.) – точка трета за петък, 19.12.2014 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносители: Димитър Бойчев и група народни представители, 11.12.2014 г.) – точка трета за четвъртък, 18.12.2014 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания