Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/01/2015 - 16/01/2015 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 14.11.2014 г.) - предложение по реда на чл.50, ал. 8 от ПОДНС.
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносители: Лютви Местан и група народни представители, 27.10.2014 г.) - предложение по реда на чл.50, ал. 8 от ПОДНС.
 3. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Цветан Цветанов и Красимир Велчев, 17.12.2014 г.; Валери Симеонов, 18.12.2014 г.).
 4. Проект на решение за утвърждаване на Вътрешните правила за работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения (Вносител: Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, 12.12.2014 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносител: Министерски съвет, 7.11.2014 г.) – точка първа за четвъртък, 15.1.2015 г.
 6. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България и на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2014 г.).
 7. Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 28.10.2014 г.).
 8. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 14.1.2015 г., от 12.00 ч.).
 9. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (петък, 16.1.2015 г., от 9.00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания