Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/01/2015 - 23/01/2015 1. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 15.1.2015 г.).
 2. Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (Вносител: Министерски съвет, 18.12.2014 г.).
 3. Проект за решение за освобождаване на подуправител на Българската народна банка (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 14.1.2015 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за Сметната палата (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 8.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 17.12.2014 г.) – точка първа за четвъртък, 22.1.2015 г.
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Вносители: Цвета Караянчева и група народни представители, 14.1.2015 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за туризма (Вносители: Делян Добрев и Даниела Савеклиева, 19.12.2014 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (Вносител: Министерски съвет, 12.1.2015 г.).
 8. Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 28.10.2014 г.) - продължение.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Цветомир Михов и група народни представители, 18.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 10.12.2014 г.).
 10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

  Последни заседания