Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/01/2015 - 30/01/2015 1. Проект за решение за промяна в състава на постоянна делегация (Вносители: Найден Зеленогорски и Радан Кънев, 21.1.2015 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Цветомир Михов и група народни представители, 18.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 10.12.2014 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за туризма (Вносители: Делян Добрев и Даниела Савеклиева, 19.12.2014 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (Вносител: Министерски съвет, 12.1.2015 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за Сметната палата (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 8.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 17.12.2014 г.) - продължение.
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносител: Министерски съвет, 23.1.2015 г.). – точка първа за петък, 30.1.2015 г.
 7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Петър Славов и група народни представители, 5.11.2014 г.; Иван Вълков и група народни представители, 11.12.2014 г.; Министерски съвет, 8.1.2015 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2014 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за предучилищното и училищното образование (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 21.11.2014 г.) и Законопроект за народната просвета (Вносители: Валери Жаблянов и група народни представители, 15.12.2014 г.).
 10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

  Последни заседания