Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/02/2015 - 20/02/2015 1. Проект за решение за избиране на заместник-председател на Четиридесет и третото Народно събрание (Вносител: Михо Михов, 17.2.2015 г.).
 2. Проект за решение за промяна в ръководството на постоянна комисия (Вносител: Михо Михов, 17.2.2015 г.).
 3. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по здравеопазването, 17.2.2015 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (Вносител: Министерски съвет, 18.12.2014 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване на Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. (Вносител: Министерски съвет, 9.2.2015 г.).
 6. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31.01.2015 г. (Вносители: Кирил Цочев и група народни представители, 6.2.2015 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет, 28.1.2015 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет, 21.1.2015 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 12.11.2014 г.) и Законопроект за гарантиране на влоговете в банките (Вносител: Министерски съвет, 18.12.2014 г.)
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2014 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни (Вносител: Министерски съвет, 21.1.2015 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Лютви Местан и група народни представители, 27.10.2014 г.; Министерски съвет, 9.12.2014 г.; Цецка Цачева и група народни представители, 19.12.2014 г.; Петър Славов, 5.1.2015 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 19.11.2014 г.).
 14. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 2.2.2014 г.).
 15. Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 28.10.2014 г.) - продължение.
 16. Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса (Вносители: Стоян Тонев и група народни представители, 19.2.2015 г.) - точка първа за петък, 20.2.2015 г.
 17. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: - Разисквания по питане, внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на МРРБ за санирането на жилищни сгради; - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания