Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/03/2015 - 06/03/2015 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Найден Зеленогорски и група народни представители, 5.12.2014 г.) - предложение от парламентарната група на „Реформаторски блок“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 14.11.2014 г.) – продължение/ предложение от парламентарната група на „БСП лява България“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 3. Проект за решение за избиране на Комисия по политиките за българите в чужбина (Вносител: Михаил Миков, 24.2.2015 г.) и проекти за решения за промени в други постоянни комисии (Вносители: Валери Симеонов, 26.2.2015 г.; Красимира Ковачка, 27.2.2015 г., Михо Михов, 27.2.2015 г. Радан Кънев и Найден Зеленогорски, 27.2.2015 г.; Красимир Велчев, 27.2.2015 г.).
 4. Проект за решение за налагане на мораториум върху износ на необработена (обла) дървесина (Вносители: Красимир Каракачанов и група народни представители, 11.2.2015 г.), Проект за решение за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната номенклатура, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OB L 312/1 от 31 октомври 2014 г.) (Вносители: Цвета Караянчева и група народни представители, 12.2.2015 г.) и Проект за решение за налагане на мораториум върху износ на необработена дървесина (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 24.2.2015 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Янаки Стоилов и група народни представители, 18.11.2014 г.; Димитър Делчев и група народни представители, 12.2.2015 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 24.2.2015 г.).
 6. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председатели и двама членове на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по бюджет и финанси, 19.2.2015 г.)
 7. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на КТБ в периода 2009 – 2014 г. (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 27.2.2015 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 2.2.2015 г.) - продължение.
 9. Първо гласуване на Законопроект за Фискален съвет и корективни механизми (Вносител: Министерски съвет, 9.2.2015 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 2.2.2015 г.).
 11. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 4.3.2015 г., от 12.00 ч.).
 12. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания