Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/03/2015 - 13/03/2015 1. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 9.3.2015 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 20.2.2015 г.).
 3. Изслушване на заместник-министър председателя по координацията на европейските политики и институционални въпроси на Република България Меглена Кунева и министъра на енергетиката Теменужка Петкова за ситуацията в засегнатите от бедствията области и координацията на държавните структури за бързото преодоляване на последствията от тях (Вносители: Михаил Миков и Дора Янкова, 10.03.2015 г.) и Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството относно действията и мерките, предприети от държавните органи и институции във връзка с преодоляването на бедственото положение в страната и по-конкретно в Кърджалийска, Смолянска и Хасковска област, предизвикано от обилните снеговалежи в периода 6-10 март 2015 г. и за подпомагане на местните власти и населението на засегнатите общини; - министъра на околната среда и водите относно предвидените превантивни мерки за предотвратяване на вредното въздействие на водите, президвикано от топенето на снеговете в следствие на очаквано рязко повишение на температурите в засегнатите региони (Вносители: Салиха Емин и група народни представители, 10.03.2015 г.) – точка първа за четвъртък, 12.3.2015 г.
 4. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса (Процедурата за избора е по правила, приети с решение на Народното събрание от 18.2.2015 г.) – точка втора за четвъртък, 12.3.2015 г.
 5. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на КТБ в периода 2009 – 2014 г. (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 27.2.2015 г.) - продължение.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 19.2.2015 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносител: Министерски съвет, 22.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 12.2.2015 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Вносители: Петър Славов, Мартин Димитров и Атанас Атанасов, 15.1.2015 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа-Нимфея (Вносител: Министерски съвет, 16.2.2015 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Министерски съвет, 30.12.2014 г.; Димитър Байрактаров и група народни представители, 21.1.2015 г.; Данаил Кирилов и група народни представители, 6.2.2015 г.; Мая Манолова и група народни представители, 11.2.2015 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители (Вносители: Мая Манолова и група народни представители, 11.2.2015 г.).
 12. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка (Вносител: Корнелия Нинова, 10.3.2015 г.). - точка първа за петък, 13.3.2015 г.
 13. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума