Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/03/2015 - 20/03/2015 1. Промени в съставите на постоянни комисии и делегация на Народното събрание.
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 20.2.2015 г. Приет на първо гласуване на 11.3.2015 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 19.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 27.2.2015 г.).
 4. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по енергетика, 13.3.2015 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Вносител: Министерски съвет, 30.1.2015 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 2.2.2015 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет, 6.2.2015 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 2.2.2015 г. Приет на първо гласуване на 6.3.2015 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Тунчер Кърджалиев, 7.11.2014 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 13.2.2015 г.; Данаил Кирилов и група народни представители, 17.2.2015 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Министерски съвет, 30.12.2014 г. Димитър Байрактаров и група народни представители, 21.1.2015 г.; Данаил Кирилов и група народни представители, 6.2.2015 г.; Мая Манолова и група народни представители, 11.2.2015 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.) и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители (Вносители: Мая Манолова и група народни представители, 11.2.2015 г.).
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (Вносител: Министерски съвет, 18.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 18.2.2015 г.).
 14. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.Обръщение на Президента на Република България Росен Плевнелиев към Народното събрание по повод приключилия „Месец на политическите консултации“ – четвъртък, 19.03.2015 г. от 10.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания