Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/03/2015 - 27/03/2015 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (Вносител: Министерски съвет, 18.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 18.2.2015 г.) - продължение.
 2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 13.2.2015 г.; Данаил Кирилов и група народни представители, 17.2.2015 г.) - продължение.
 3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Министерски съвет, 30.12.2014 г. Димитър Байрактаров и група народни представители, 21.1.2015 г.; Данаил Кирилов и група народни представители, 6.2.2015 г.; Мая Манолова и група народни представители, 11.2.2015 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.) и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители (Вносители: Мая Манолова и група народни представители, 11.2.2015 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносители: Димитър Лазаров и група народни представители, 20.3.2015 г.) – точка първа за четвъртък, 26.3.2015 г.
 6. Избор на председател на Сметната палата (Процедурата на избора е по правила, приети с решение на Народното събрание от 5.3.2015 г.) – точка втора за четвъртък, 26.3.2015 г.
 7. Годишна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.) (Вносител: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 19.3.2015 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни (Вносител: Министерски съвет, 21.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 19.2.2015 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2015 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна и Монголия, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2015 г.).
 11. Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2014 г. (Вносител: Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, 4.12.2014 г.).
 12. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 година (Вносител: Комисия за защита на личните данни, 29.1.2015 г.).
 13. Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 година (Вносител: Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 27.2.2015 г.).
 14. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2013 г. (Вносител: Председателя на Българската академия на науките, 25.11.2014 г.).
 15. Първо гласуване на Законопроект за тълкуване на чл. 22б, нов ДВ. бр. 109 от 2013 г., отм. ДВ. бр. 105 от 2014 г., от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 23.1.2015 г.)
 16. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания