Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/04/2015 - 03/04/2015 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносители: Красимир Каракачанов и група народни представители, 28.11.2014 г.) - предложение от парламентарната група на „Патриотичен фронт“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 2. Проект за решение за разваляне на договора със САЩ относно американските военни бази на българска територия (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.) -предложение от парламентарната група на партия „АТАКА“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет, 21.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 19.2.2015 г.) - предложение от парламентарната група на ПП „ГЕРБ“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 4. Първо гласуване на Законопроект за тълкуване на чл. 22б, нов ДВ. бр. 109 от 2013 г., отм. ДВ. бр. 105 от 2014 г., от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 23.1.2015 г.) - предложение от парламентарната група на „БСП лява България” по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 5. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2015 г. (Вносители: Цветан Цветанов, Атанас Атанасов, Валери Симеонов и Борислав Борисов, 31.3.2015 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2015 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 13.2.2015 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 2.2.2015 г. Приет на първо гласуване на 6.3.2015 г.).
 9. Избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Процедурата на избора е по правила, приети с решение на Народното събрание от 11.12.2014 г.) – точка първа за четвъртък, 2.4.2015 г.
 10. Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (Процедурата на избора е по правила, приети с решение на Народното събрание от 18.3.2015 г.) – точка втора за четвъртък, 2.4.2015 г.
 11. Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV (Вносител: Министерски съвет, 13.3.2015 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA (Вносител: Министерски съвет, 6.2.2015 г.).
 13. Законопроект за ратифициране на Споразумението за поддържане на гарнизон (GSA) между Република България, представяна от Министерството на отбраната, и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Базова поддръжка на Модул на КИС със способности за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен батальон на НАТО (2NSB) (Вносител: Министерски съвет, 13.3.2015 г.).
 14. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет, 11.3.2015 г.).
 15. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2013 г. (Вносител: Председателя на Българската академия на науките, 25.11.2014 г.) – продължение.
 16. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет, 21.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 19.2.2015 г.).
 17. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 31.3.2015 г.) – точка първа за петък, 3.4.2015 г.
 18. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 31.3.2015 г.) – точка втора за петък, 3.4.2015 г.
 19. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 1.4.2015 г., от 12.00 ч.).
 20. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

  Последни заседания