Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/04/2015 - 09/04/2015 1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Петър Славов, 10.3.2015 г.; Станислав Иванов и група народни представители, 12.3.2015 г.; Павел Христов, Пламен Манушев и Цветомир Михов, 20.3.2015 г.; Светлин Танчев и група народни представители, 26.3.2015 г.).
 2. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2013 г. (Вносител: Председателя на Българската академия на науките, 25.11.2014 г.) – продължение.
 3. Второ гласуване на Законопроект за Фискален съвет и корективни механизми (Вносител: Министерски съвет, 9.2.2015 г. Приет на първо гласуване на 6.3.2015 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет, 12.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 12.2.2015 г.).
 5. Избор на заместник-председатели и двама членове на Сметната палата (Процедурата на избора е по правила, приети с решение на Народното събрание от 5.3.2015 г.) – точка първа за четвъртък, 9.4.2015 г.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Найден Зеленогорски и група народни представители, 5.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 4.3.2015 г.) – точка втора за четвъртък, 9.4.2015 г.
 7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за поддържане на гарнизон (GSA) между Република България, представяна от Министерството на отбраната, и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Базова поддръжка на Модул на КИС със способности за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен батальон на НАТО (2NSB) (Вносител: Министерски съвет, 13.3.2015 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA (Вносител: Министерски съвет, 6.2.2015 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет, 11.3.2015 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет, 21.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 19.2.2015 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания