Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/04/2015 - 24/04/2015 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 2.4.2015 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносители: Министерски съвет, 17.3.2015 г.; Пламен Манушев, Иван Вълков и Павел Христов, 1.4.2015 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за европейската заповед за защита (Вносител: Министерски съвет, 21.3.2015 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Вносител: Министерски съвет, 16.3.2015 г.)
 5. Първо гласуване на Законопроекти за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Кристиан Вигенин и група народни представители, 17.2.2015 г.; Министерски съвет, 20.3.2015 г.; Министерски съвет, 7.4.2015 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносител: Румен Христов, 9.4.2015 г.) – точка втора за петък, 24.4.2015 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет, 21.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 19.2.2015 г.) - продължение - точка трета за петък, 24.4.2015 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 13.2.2015 г. Приет на първо гласуване на 2.4.2015 г.) – точка първа за четвъртък, 23.4.2015 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата (Вносител: Министерски съвет, 30.3.2015 г.).
 10. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2013 г. и Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за месеците януари - юни 2014 г. (Вносител: Генералния директор на Българската телеграфна агенция, 18.2.2015 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет, 28.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 19.2.2015 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 6.11.2014 г.).
 13. Проект за решение за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 година (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.) - точка първа за петък, 24.4.2015 г.
 14. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума