Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/04/2015 - 30/04/2015 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет, 21.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 19.2.2015 г.) - продължение.
 2. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31.01.2015 г. (Вносител: Валери Симеонов – Председател на Временната анкетна комисия, 23.4.2015 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет, 6.2.2015 г. Приет на първо гласуване на 19.3.2015 г.).
 4. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от БНБ за периода от 01 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г. (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 2.4.2015 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет, 26.3.2015 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет, 28.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 19.2.2015 г.) – продължение.
 7. Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2014 г. (Вносител: Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, 31.3.2015 г.).
 8. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2014 г. - 20 декември 2014 г. (Вносител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 16.12.2014 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (Вносители: Мария Белова и Валентин Василев, 21.4.2015 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносител: Министерски съвет, 7.4.2015 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 6.11.2014 г.) – точка първа за четвъртък, 30.4.2015 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания