Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/05/2015 - 08/05/2015 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Менда Стоянова и Диана Йорданова, 9.4.2015 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 8.4.2015 г. законопроекти с вносители: Станислав Иванов и група народни представители, 12.3.2015 г.; Павел Христов, Пламен Манушев и Цветомир Михов, 20.3.2015 г.).
 3. Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на Годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011, 2012, 2013 и 2014 г. (Вносител: Диана Йорданова, 28.4.2015 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (Вносители: Мария Белова и Валентин Василев, 21.4.2015 г.).
 5. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.3.2015 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Вносител: Министерски съвет, 30.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 18.3.2015 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет, 30.1.2015 г.).
 8. Проект за Декларация по повод 70 годишнината от капитулацията на нацистка Германия във Втората световна война и по повод Деня на Европа (Вносител: Комисия по външна политика, 30.04.2015 г.) - точка първа за петък, 8.5.2015 г.
 9. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – точка втора за петък, 8.5.2015 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания