Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/05/2015 - 15/05/2015 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Румен Йончев и група народни представители, 15.1.2015 г.) -предложение от парламентарната група на „Български демократичен център“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС
 2. Проект за решение за осъждане на геноцида над българите в Османската империя /1396-1913/ (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.) - предложение от парламентарната група на партия „АТАКА“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС
 3. Проект за решение за необходимостта от преразглеждане на политиката на санкции на ЕС във връзка с конфликта в Украйна (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 17.12.2014 г.) - предложение от парламентарната група на „БСП лява България” по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Вносител: Министерски съвет, 30.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 18.3.2015 г.).
 5. Доклад на Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка и проект за решение по доклада (Вносител: Корнелия Нинова – Председател на Временната комисия, 30.4.2015 г.).
 6. Проект за решение за вземане на акт от Протокол към Конвенция № 29 на Международната организация на труда относно принудителния труд и Препоръка № 203 на Международната организация на труда относно предприемането на допълнителни мерки за ефективно противодействие на принудителния труд (Вносител: Министерски съвет, 16.4.2015 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела (Вносител: Министерски съвет, 20.4.2015 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за екстрадиция (Вносител: Министерски съвет, 20.4.2015 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на външните работи на Исландия, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката Република, Министерството на отбраната на Република Словения и Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA) относно сътрудничество при изпълнението на проекти за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол (ACCS) (Вносител: Министерски съвет, 20.4.2015 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет, 21.4.2015 г.).
 11. Проект за решение за преобразуване на частно висше училище - колеж с название „Международен колеж“ - Албена, със седалище Курортен комплекс „Албена“, община Балчик, в специализирано частно Висше училище по мениджмънт - Варна (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2015 г.).
 12. Проект за решение за преобразуване на частното висше училище - самостоятелен колеж, с наименование „Европейски колеж по икономика и управление“ и със седалище Пловдив в специализирано частно „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт“ - Пловдив (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2015 г.).
 13. Проект за решение за преобразуване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2015 г.).
 14. Проект за решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи - София, във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище в София (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2015 г.).
 15. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.3.2015 г.).
 16. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет, 30.1.2015 г.).
 17. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Петър Кънев и група народни представители, 6.2.2015 г.).
 18. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 13.5.2015 г., от 12.00 ч.).
 19. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – петък, 15.5.2015 г. от 9.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания