Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/12/2002
ИЗВЪНРЕДНО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ - вторник, 14.00 ч.

1. Законопроект за ратифициране на Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства (Вносител: Министерски съвет; 6.12.2002 г.).

2. Решения във връзка с изтичане на мандата на председателя, заместник-председателите и членовете на Комисията за защита на конкуренцията.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица. (Приет на първо четене на 6.11.2002 г.)

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закон за акцизите. (Приет на първо четене на 7.11.2002 г.)

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закон за местните данъци и такси. (Приет на първо четене на 6.11.2002 г.)

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закон за корпоративното подоходно облагане. (Приет на първо четене на 7.11.2002 г.)
Форма за търсене
Ключова дума