Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/06/2015 (извънредно заседание, 11:00)  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 2.2.2015 г. Приет на първо гласуване на 19.3.2015 г.) – продължение.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания