Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/07/2015 - 17/07/2015  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 17.6.2015 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за закриване на Националната служба по зърното (Вносител: Министерски съвет, 4.6.2015 г. Приет на първо гласуване на 26.6.2015 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет, 21.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 21.5.2015 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносител: Министерски съвет, 7.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 30.4.2015 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносител: Министерски съвет, 6.7.2015 г.) – точка първа за четвъртък, 16.7.2015 г.
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносител: Министерски съвет, 28.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 10.6.2015 г.).
  7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 22.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 4.6.2015 г.) - продължение.
  8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 28.5.2015 г.).
  9. Второ гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на Република България на свидетели на Съда (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 28.5.2015 г.).
  10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (петък, 17.7.2015 г., от 11.00 до 17.00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума