Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/07/2015 - 24/07/2015  1. 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 14.7.2015 г. законопроекти с вносители: Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков, 7.7.2015 г.; Димитър Танев Танев, Мартин Димитров и Найден Зеленогорски, 8.7.2015 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносител: Министерски съвет, 28.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 10.6.2015 г.) - продължение.
  3. 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 28.5.2015 г.) - продължение – точка първа за четвъртък, 23.7.2015 г.
  4. Законопроект за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (Вносител: Министерски съвет, 1.6.2015 г.).
  5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения от Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (Вносител: Министерски съвет, 1.6.2015 г.).
  6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 4.2.2015 г.; Юлиан Ангелов и група народни представители, 4.2.2015 г.).
  7. Второ гласуване на Законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 11.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 20.5.2015 г.).
  8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет, 11.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 9.4.2015 г.).
  9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносители: Цецка Цачева и група народни представители, 26.5.2015 г.) – точка първа за петък, 24.7.2015 г.
  10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (петък, 24.7.2015 г., след приключване на т. 9 до 17.00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума