Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/09/2015 - 18/09/2015 1. Проект за решение за пленарните заседания на Народното събрание през септември и октомври 2015 г. (Вносители: Цецка Цачева, Цветан Цветанов, Найден Зеленогорски, Радан Кънев, Валери Симеонов и Борислав Борисов, 15.9.2015 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за предучилищното и училищното образование (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 21.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2015 г.) - продължение.
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносители: Димитър Лазаров и група народни представители, 9.9.2015 г.) – точка първа за четвъртък, 17.9.2015 г.
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 25.6.2015 г. законопроекти с вносители: Лютви Местан и група народни представители, 27.10.2014 г.; Министерски съвет, 9.12.2014 г.; Цецка Цачева и група народни представители, 19.12.2014 г.; Петър Славов, 5.1.2015 г.; Министерски съвет, 7.4.2015 г.; Методи Андреев и група народни представители, 8.5.2015 г.). – точка втора за четвъртък, 17.9.2015 г.
 5. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисия по правни въпроси, 11.9.2015 г.) – точка първа за петък, 18.9.2015 г.
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Вносител: Министерски съвет, 3.7.2015 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес“ (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ (Вносител: Министерски съвет, 18.6.2015 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (Вносител: Министерски съвет, 10.7.2015 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси (Вносител: Министерски съвет, 27.8.2015 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет, 17.7.2015 г.).
 13. Законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 17.7.2015 г.).
 14. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България (Вносител: Министерски съвет, 6.8.2015 г.).
 15. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво), Протокол № 1 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) и Протокол № 2 за изменение на Мемурандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2015 г.).
 16. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците (Вносител: Министерски съвет, 20.7.2015 г.).
 17. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания