Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/09/2015 - 02/10/2015 1. Второ гласуване на Законопроект за предучилищното и училищното образование (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 21.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2015 г.) - продължение.
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 1.6.2015 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване“ (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 11.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 20.5.2015 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за военното разузнаване (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 11.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 20.5.2015 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Георги Ковачев и група народни представители, 3.4.2015 г.; Министерски съвет, 16.9.2015 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за счетоводството (Вносител: Министерски съвет, 29.7.2015 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (Вносител: Тунчер Кърджалиев, 7.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 20.3.2015 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносители: Петър Славов и група народни представители, 19.11.2014 г.; Министерски съвет, 23.7.2015 г.; Министерски съвет, 15.9.2015 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България (Вносител: Министерски съвет, 6.8.2015 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес“ (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ (Вносител: Министерски съвет, 18.6.2015 г.).
 13. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (Вносител: Министерски съвет, 10.7.2015 г.).
 14. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет, 17.7.2015 г.).
 15. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси (Вносител: Министерски съвет, 27.8.2015 г.).
 16. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – петък, 2.10.2015 г. от 13.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания