Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/12/2015 (извънредно заседание, 11:00)  1. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2015 г. Приет на първо гласуване на 18.11.2015 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2015 г. Приет на първо гласуване на 18.11.2015 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2015 г. Приет на първо гласуване на 19.11.2015 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания