Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/12/2015 - 04/12/2015 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Реформаторски блок": Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносители: Методи Андреев и група народни представители, 18.12.2014 г.; Ангел Найденов и група народни представители, 12.6.2015 г.; Петър Славов и група народни представители, 17.6.2015 г.; Министерски съвет, 20.7.2015 г.) - точка първа за четвъртък, 3.12.2015 г.
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Патриотичен фронт": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 5.3.2015 г.) - точка втора за четвъртък, 3.12.2015 г.
 3. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2015 г. Приет на първо гласуване на 19.11.2015 г.) - продължение.
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Вносител: Министерски съвет, 3.7.2015 г. Приет на първо гласуване на 23.9.2015 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози (Вносители: Иван Вълков и група народни представители, 19.11.2015 г. Приет на първо гласуване на 24.11.2015 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Вносител: Министерски съвет, 5.8.2015 г. Приет на първо гласуване на 7.10.2015 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България (Вносител: Министерски съвет, 28.9.2015 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 28.5.2015 г. законопроекти с вносители: Петър Славов и група народни представители, 11.2.2015 г.; Министерски съвет, 28.4.2015 г.) - продължение.
 9. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (четвъртък, 3.12.2015 г. от 12.00 ч.).
 10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания