Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/12/2015 - 11/12/2015



 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносители: Цецка Цачева и група народни представители, 24.7.2015 г. Приет на първо гласуване на 23.9.2015 г.).
 2. Проект за решение за създаване на Временна комисия по исканията на Главния прокурор на Република България, за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание (Вносител: Цецка Цачева – Председател на Народното събрание, 8.12.2015 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Вносител: Министерски съвет, 5.8.2015 г. Приет на първо гласуване на 7.10.2015 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносители: Иван Вълков и група народни представители, 1.10.2015 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 28.5.2015 г. законопроекти с вносители: Петър Славов и група народни представители, 11.2.2015 г.; Министерски съвет, 28.4.2015 г.) - продължение.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет, 23.6.2015 г. Приет на първо гласуване на 6.10.2015 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет, 1.6.2015 г. Приет на първо гласуване на 29.10.2015 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (Вносител: Министерски съвет, 6.8.2015 г. Приет на първо гласуване на 7.10.2015 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет, 2.7.2015 г. Приет на първо гласуване на 7.10.2015 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България (Вносител: Министерски съвет, 28.9.2015 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносител: Министерски съвет, 20.7.2015 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 6.11.2015 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 16.4.2015 г.).
 14. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет, 18.11.2015 г.).
 15. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество





  Последни заседания