Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/03/2016  1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия АТАКА: Проект за решение за осъждане на геноцида над българите в Османската империя /1396-1913/(Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.).
  2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП лява България": Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Драгомир Стойнев и група народни представители, 14.10.2015 г.) - продължение.
  3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Реформаторски блок": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (Вносители: Петър Славов и Мартин Димитров, 27.11.2015 г.).
  4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (Вносител: Министерски съвет, 14.12.2015 г.).
  5. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България (Вносител: Министерски съвет, 21.1.2016 г.).
  6. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 2.3.2016 г. от 12.00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания