Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/03/2016 - 18/03/2016 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносител: Министерски съвет, 7.3.2016 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (Вносители: Министерски съвет, 1.9.2015 г.; Петър Славов и Мартин Димитров, 21.10.2015 г.; Стефан Кенов, 19.2.2016 г.).
 3. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.) (Вносител: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 10.3.2016 г.).
 4. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г. (Вносител: Комисията за защита от дискриминация, 31.3.2015 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносители: Бойка Маринска и група народни представители, 16.1.2015 г.; Светлин Танчев и група народни представители, 21.1.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 17.3.2016 г.
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносители: Петър Петров и група народни представители, 23.1.2015 г.; Вили Лилков и група народни представители, 13.5.2015 г.; Министерски съвет, 7.1.2016 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносители: Иван Вълков и група народни представители, 1.3.2016 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (Вносител: Министерски съвет,6.7.2015 г. Приет на първо гласуване на 6.11.2015 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет, 16.2.2016 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители (Вносител: Министерски съвет, 3.2.2016 г.).
 11. Административен мониторингов доклад за 2014 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) (Вносител: Министерски съвет, 8.5.2015 г.).
 12. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
______________________________________________________________________________________________
Обръщение на Президента на Република България Росен Плевнелиев към Народното събрание по повод приключилите политически консултации – петък, 18.3.2016 г. от 9.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания