Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/03/2016 - 25/03/2016 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Данаил Кирилов, Петър Славов, Христиан Митев, Явор Нотев, Димитър Лазаров и Явор Хайтов, 25.2.2016 г.).
 2. Проекти за решения за промени в съставите на постоянна делегация и постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Красимира Ковачка и група народни представители, 18.3.2016 г.; Цветан Цветанов, 22.3.2016 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Петър Славов и Мартин Димитров, 15.12.2015 г.; Ирена Коцева и група народни представители, 9.3.2016 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносител: Министерски съвет, 23.12.2015 г. Приет на първо гласуване на 10.2.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 24.3.2016 г.
 5. Първо гласуване на Законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители (Вносител: Министерски съвет, 3.2.2016 г.) - продължение – точка втора за четвъртък, 24.3.2016 г.
 6. Проект за решение за предсрочно преустановяване съществуването на Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската Федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България (Вносители: Валентин Радев и група народни представители, 18.3.2016 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Вносител: Министерски съвет, 5.10.2015 г. Приет на първо гласуване на 25.2.2016 г.).
 8. Проект за решение за даване на съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие - 2010 г. (Вносител: Министерски съвет, 25.2.2016 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации (Вносител: Министерски съвет, 24.11.2015 г. Приет на първо гласуване на 10.2.2016 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 10.3.2016 г.).
 11. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – петък, 25.3.2016 г. от 9.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания