Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/03/2016 - 01/04/2016  1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Диана Йорданова и група народни представители, 2.3.2016 г.).
  2. Проект за решение за откриване на Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет - Плевен (Вносител: Министерски съвет, 7.3.2016 г.).
  3. Законопроект за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията (Вносител: Министерски съвет, 18.3.2016 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносител: Министерски съвет, 7.3.2016 г. Приет на първо гласуване на 16.3.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 31.3.2016 г.
  5. Годишен доклад на министъра на правосъдието за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 19.3.2015 г.) – точка втора за четвъртък, 31.3.2016 г.
  6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия и Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия (Вносител: Министерски съвет, 17.3.2016 г.).
  7. Административен мониторингов доклад за 2014 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) (Вносител: Министерски съвет, 8.5.2015 г.).
  8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносител: Министерски съвет, 21.3.2016 г.).
  9. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – петък, 1.4.2016 г. от 9.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума