Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/04/2016 - 08/04/2016 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "АБВ": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните (Вносители: Михо Михов и група народни представители, 7.10.2015 г.) .
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносител: Министерски съвет, 21.3.2016 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП лява България": Проект за решение за необходимостта от насърчаване на междупарламентарния диалог и сътрудничество между Европейския съюз и Руската федерация (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 8.12.2015 г.) .
 4. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Движение за права и свободи": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносители: Илия Илиев и група народни представители, 28.11.2014 г.) .
 5. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Реформаторски блок": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносители: Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров, 4.11.2015 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Ирена Коцева и група народни представители, 9.3.2016 г. Приет на първо гласуване на 23.3.2016 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Диана Йорданова и група народни представители, 2.3.2016 г. Приет на първо гласуване на 30.3.2016 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (Вносители: Цвета Караянчева и група народни представители, 16.3.2016 г.; Найден Зеленогорски и група народни представители, 23.3.2016 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносител: Министерски съвет, 6.8.2015 г. Приет на първо гласуване на 29.10.2015 г.).
 10. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по културата и медиите) – точка първа за петък, 8.4.2016 г.
 11. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия и Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия (Вносител: Министерски съвет, 17.3.2016 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република (Вносител: Министерски съвет, 21.3.2016 г.).
 13. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност (Вносител: Министерски съвет, 21.3.2016 г.).
 14. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд (Вносител: Министерски съвет, 12.3.2016 г.).
 15. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 6.4.2016 г. от 12.00 ч.).
 16. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: - Разисквания по питане от народните представители Румен Гечев и Корнелия Нинова към министъра на финансите Владислав Горанов относно финансовата политика на правителството; - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума