Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/04/2016 - 15/04/2016 1. Второ гласуване на Законопроект за трудовата миграция и трудовата мобилност (Вносител: Министерски съвет, 23.12.2015 г. Приет на първо гласуване на 10.2.2016 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Данаил Кирилов, Христиан Митев, Свилен Иванов, Петър Славов и Ралица Тодорова, 17.3.2016 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 11.3.2016 г. законопроекти с вносители: Делян Пеевски, Йордан Цонев и Петър Чобанов, 19.2.2016 г.; Менда Стоянова, Данаил Кирилов, Георги Ковачев, Петър Славов, Емил Димитров, Йордан Цонев и Петър Чобанов, 24.2.2016 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане (Вносител: Министерски съвет, 16.6.2015 г. Приет на първо гласуване на 9.10.2015 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2015 г. Приет на първо гласуване на 24.2.2016 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението (Вносител: Министерски съвет, 28.3.2016 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд, на Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и на Договора за залог между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор (Вносител: Министерски съвет, 28.3.2016 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 21.3.2016 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносител: Велизар Енчев, 17.4.2015 г.), Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносители: Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров, 4.11.2015 г.) и Законопроект за архива на документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносители: Атанас Мерджанов и група народни представители, 28.1.2016 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (Вносител: Министерски съвет, 23.11.2015 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца (Вносители: Драгомир Стойнев и група народни представители, 14.10.2015 г.).
 12. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума