Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/05/2016 - 13/05/2016 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Второ гласуване на Законопроект за електронната идентификация (Вносител: Министерски съвет, 5.10.2015 г. Приет на първо гласуване на 14.1.2016 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП лява България": Проект за решение за необходимостта от насърчаване на междупарламентарния диалог и сътрудничество между Европейския съюз и Руската федерация (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 8.12.2015 г.) - продължение.
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Реформаторски блок": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносители: Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров, 4.11.2015 г.)
 4. Второ гласуване на Законопроект за електронната идентификация (Вносител: Министерски съвет, 5.10.2015 г. Приет на първо гласуване на 14.1.2016 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносител: Министерски съвет, 31.3.2016 г.).
 6. Предложение за произвеждане на национален референдум с въпроси: „1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура? 2. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120? 3. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите? 4. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите? 5. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори? 6. Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и началниците на районните управления в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“ (Вносител: Инициативен комитет, 8.2.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 12.5.2016 г.
 7. Проект за решение за отмяна решение от 24.02.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание и за откриване на нова процедура за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията (Вносители: Петър Славов и група народни представители, 6.4.2016 г.) и Проект за решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията (Вносители: Делян Добрев и група народни представители, 7.4.2016 г.).
 8. Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 204 на Международната организация на труда относно прехода от неформална към формална икономика, приета на 104-ата сесия на Международната конференция на труда на 12 юни 2015 г. в Женева (Вносител: Министерски съвет, 4.4.2016 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Министерски съвет, 25.3.2016 г.).
 10. Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2015 г. (Вносител: Министерски съвет, 4.4.2016 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (Вносители: Атанас Мерджанов и група народни представители, 11.12.2015 г.) – точка втора за четвъртък, 12.5.2016 г.
 12. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума