Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/05/2016 - 27/05/2016 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (Вносител: Министерски съвет, 11.2.2016 г. Приет на първо гласуване на 11.3.2016 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (Вносител: Министерски съвет, 20.4.2016 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност (Вносители: Румен Иванов и група народни представители, 26.4.2016 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Делян Добрев и Валентин Николов, 17.5.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 26.5.2016 г.
 5. Второ гласуване на Законопроект за оценка на риска по хранителната верига (Вносител: Министерски съвет, 1.2.2016 г. Приет на първо гласуване на 9.3.2016 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносител: Министерски съвет, 13.5.2016 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет, 12.4.2016 г.; Министерски съвет, 15.4.2016 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС ССІ 2014ТС16І5СВ006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония (Вносител: Министерски съвет, 9.5.2016 г.).
 9. Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2015 г. (Вносител: Комисията за защита на личните данни, 28.1.2016 г.).
 10. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 година (Вносител: Комисията за енергийно и водно регулиране, 31.3.2016 г.).
 11. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

  Последни заседания