Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/06/2016 - 03/06/2016 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП лява България": Проект за решение за необходимостта от насърчаване на междупарламентарния диалог и сътрудничество между Европейския съюз и Руската федерация (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 8.12.2015 г.) - продължение.
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Движение за права и свободи": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Лютви Местан и група народни представители, 27.10.2014 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Патриотичен фронт": Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 20.1.2016 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносител: Министерски съвет, 12.5.2016 г. Приет на първо гласуване на 19.5.2016 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Манол Генов и група народни представители, 13.4.2016 г.; Министерски съвет, 9.5.2016 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Полина Карастоянова, Ирена Соколова, Петър Кадиев, Борислав Миланов, Росен Петров, Мариана Бояджиева, Станислав Станилов и Ерджан Ебатин, 20.5.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 2.6.2016 г.
 7. Проекти за решения за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ и за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“ (Вносител: Министерски съвет, 1.4.2016 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет, 9.5.2016 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 23.2.2016 г.) – точка първа за петък, 3.6.2016 г.
 10. Проекти за решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Красимира Ковачка и група народни представители, 31.5.2016 г.; Красимир Велчев, 31.5.2016 г.) – точка втора за петък, 3.6.2016 г.
 11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. (Вносител: Министерски съвет, 11.5.2016 г.).
 12. Проект за решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 11.5.2016 г.).
 13. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 1.6.2016 г. от 12.00 ч.).
 14. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания