Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/06/2016 - 10/06/2016 1. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Валентин Радев и група народни представители, 25.3.2016 г. Приет на първо гласуване на 20.4.2016 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Настимир Ананиев и Димитър Делчев, 18.6.2015 г.; Станислав Иванов, Иван Вълков, Вили Лилков и Христо Грудев, 27.5.2016 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Делян Добрев и Валентин Николов, 17.5.2016 г. Приет на първо гласуване на 26.5.2016 г.).
 4. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 година (Вносител: Комисията за енергийно и водно регулиране, 31.3.2016 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 18.5.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 9.6.2016 г.
 6. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 19.5.2016 г.) – точка втора за четвъртък, 9.6.2016 г.
 7. Доклад за дейността на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. и проект за решение по доклада (Вносител: Временната анкетна комисия, 21.4.2016 г.) – точка трета за четвъртък, 9.6.2016 г.
 8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. (Вносител: Министерски съвет, 11.5.2016 г.).
 9. Проект за решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 11.5.2016 г.).
 10. Проекти за решения за промени в постоянни комисии и делегация на Народното събрание (Вносители: Светлин Танчев и група народни представители, 7.6.2016 г.; Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, 8.6.2016 г.). ).
 11. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания