Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/06/2016 - 24/06/2016



 1. Проекти за решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Ангел Найденов, 16.6.2016 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (Вносител: Министерски съвет, 27.1.2016 г. Приет на първо гласуване на 9.3.2016 г.) - продължение.
 3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз и на Сертификата за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 30.5.2016 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносители: Илия Илиев и група народни представители, 28.11.2014 г.; Министерски съвет, 11.6.2015 г.; Министерски съвет, 21.4.2016 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози (Вносител: Министерски съвет, 26.4.2016 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (Вносител: Министерски съвет, 14.12.2015 г. Приет на първо гласуване на 2.3.2016 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители, 8.7.2015 г. Приет на първо гласуване на 4.2.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 23.6.2016 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет, 15.9.2015 г. Приет на първо гласуване на 1.3.2016 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Общ проект изготвен от Комисията по околната среда и водите, въз основа на приетите на първо гласуване на 8.6.2016 г. законопроекти с вносители: Настимир Ананиев и Димитър Делчев, 18.6.2015 г.; Станислав Иванов, Иван Вълков, Вили Лилков и Христо Грудев, 27.5.2016 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Кирил Цочев и група народни представители, 27.3.2015 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Красимир Каракачанов и група народни представители, 7.4.2016 г.).
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Общ проект изготвен от Комисията по земеделието и храните, въз основа на приетите на първо гласуване на 17.3.2016 г. законопроекти с вносители: Петър Петров и група народни представители, 23.1.2015 г.; Вили Лилков и група народни представители, 13.5.2015 г.; Министерски съвет, 7.1.2016 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за арендата в земеделието (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 13.3.2015 г.).
 14. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2015 г. - 20 декември 2015 г. (Вносител: Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 18.12.2015 г.).
 15. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – петък, 24.6.2016 г. от 9.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001





  Последни заседания