Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/05/2017 - 19/05/2017  1. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията (Вносител: Министерски съвет, 4.5.2017 г.).
  2. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2016 г. (Вносител: Генералният директор на Българската телеграфна агенция, 28.4.2017 г.).
  3. Годишен отчет за дейността на Българската академия на науките за 2015 г. и Годишен отчет за дейността на Българската академия на науките за 2016 г. (Вносител: Председателят на Българската академия на науките, 11.5.2017 г. и 24.4.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 18.5.2017 г.
  4. Парламентарен контрол - петък, 19.5.2017 г., от 9.00 часа.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания