Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/05/2017 - 26/05/2017  1. Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г. (Вносител: Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, 11.5.2017 г.).
  2. Проект на решение за приемане на Вътрешни правила за работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения (Вносител: Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, 19.5.2017 г.).
  3. Парламентарен контрол - петък, 26.5.2017 г., от 9.00 часа.
Форма за търсене
Ключова дума