Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
31/05/2017 - 02/06/2017  1. Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г. (поверително) (Вносител: Министерски съвет, 28.4.2017 г.) – заседанието по тази точка е закрито, на основание чл. 50, ал. 4 във вр. с ал. 1, т. 2 от ПОДНС.
  2. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание (Вносител: Комисия по правни въпроси, 25.5.2017 г.).
  3. Проект на решение по искане за предсрочно освобождаване на г-н Димитър Борисов Главчев от поста Председател на Народното събрание (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 31.5.2017 г.) - точка първа за четвъртък, 1.6.2017 г.
  4. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Делян Добрев и група народни представители, 18.5.2017 г.) - точка втора за четвъртък, 1.6.2017 г.
  5. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година (Вносител: Комисията за енергийно и водно регулиране, 24.4.2017 г.) - точка трета за четвъртък, 1.6.2017 г.
  6. Парламентарен контрол – петък, 2.6.2017 г. от 9.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания