Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/07/2017 - 21/07/2017 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 4.7.2017 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници (Вносители: Валентин Касабов и група народни представители, 14.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 28.6.2017 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносители: Данаил Кирилов, Станислав Иванов и Ивелина Василева, 11.7.2017 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносители: Делян Добрев и Данаил Кирилов, 25.5.2017 г. Приет на първо гласуване на 29.6.2017 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата (Вносители: Борис Ячев и група народни представители, 15.6.2017 г.; Станислав Иванов, 30.6.2017 г.; Боряна Георгиева и група народни представители, 5.7.2017 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (Вносители: Станислав Иванов и група народни представители, 28.6.2017 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 5.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 22.6.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 20.7.2017 г.
 8. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националния осигурителен институт, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и на процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по труда, социалната и демографската политика) – точка втора за четвъртък, 20.7.2017 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за държавните помощи (Вносител: Министерски съвет, 3.7.2017 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 1.6.2017 г.) - точка първа за петък, 21.7.2017 г.
 11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания