Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/07/2017 - 28/07/2017 1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Живко Мартинов, 25.7.2017 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие (Вносител: Министерски съвет, 13.7.2017 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за държавните помощи (Вносител: Министерски съвет, 3.7.2017 г.) - продължение.
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора Христова, Албена Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов и Елхан Кълков, 6.7.2017 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 30.6.2017 г. законопроекти с вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 1.6.2017 г.; Министерски съвет, 13.6.2017 г.).
 6. Избор на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” и заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 28.6.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 27.7.2017 г.
 7. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 6.7.2017 г.) – точка първа за петък, 28.7.2017 г.
 8. Избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 12.7.2017 г.) – точка втора за петък, 28.7.2017 г.
 9. Проект на решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г. (Вносители: Джема Грозданова и Кристиан Вигенин, 24.7.2017 г.). – точка трета за петък, 28.7.2017 г.
 10. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (Вносители: Румен Гечев и група народни представители, 25.7.2017 г.) и Доклад на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и проект за решение по доклада (Вносител: Временната комисия, 25.7.2017 г.) - точка четвърта за четвъртък, 27.7.2017 г.
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносители: Данаил Кирилов, Станислав Иванов и Ивелина Василева, 11.7.2017 г. Приет на първо гласуване на 19.7.2017 г.) – точка трета за четвъртък, 27.7.2017 г.
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 4.7.2017 г. Приет на първо гласуване на 19.7.2017 г.) – точка втора за четвъртък, 27.7.2017 г.
 13. Проект на декларация относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония (Вносители: Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Красимир Богданов, Имрен Мехмедова и Полина Цанкова, 26.7.2017 г.) – точка пета за четвъртък, 27.7.2017 г.
 14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания