Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/12/2017 - 08/12/2017 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП за България": Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г. (Вносител: Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, 31.5.2017 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Обединени патриоти": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 26.5.2017 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Движение за права и свободи": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Вносители: Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид, 26.10.2017 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2017 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за измерванията (Вносител: Министерски съвет, 23.10.2017 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Вносител: Министерски съвет, 23.10.2017 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 18.10.2017 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 1.8.2017 г. Приет на първо гласуване на 21.9.2017 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за Европейската заповед за разследване (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2017 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Анелия Клисарова и група народни представители, 1.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет, 29.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за платежните услуги и платежните системи (Вносител: Министерски съвет, 16.10.2017 г.).
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 13.10.2017 г.).
 14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума