Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/12/2017 - 15/12/2017 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (Вносител: Министерски съвет, 2.11.2017 г. Приет на първо гласуване на 23.11.2017 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора Христова, Албена Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов и Елхан Кълков, 6.7.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.7.2017 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за пазарите на финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет, 24.10.2017 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 4.12.2017 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет, 5.10.2017 г.).
 6. Ново обсъждане на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., приет от Народното събрание на 29 ноември 2017 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 250 от 8 декември 2017 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за четвъртък, 14.12.2017 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносители: Министерски съвет, 6.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 25.10.2017 г.) – точка втора за четвъртък, 14.12.2017 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за народните читалища (Вносител: Министерски съвет, 26.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 23.11.2017 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Станислав Иванов и група народни представители, 4.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки (Вносител: Министерски съвет, 9.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 23.11.2017 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите (Вносител: Министерски съвет, 28.11.2017 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2017 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (Вносител: Министерски съвет, 27.11.2017 г.).
 14. Парламентарен контрол, включващ: 14.1. Разисквания по питане № 754-05-55 от 22 ноември 2017 г. от народния представител Румен Гечев към министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг; 14.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания